Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281504NLT-S-2021-97/1Søknad om SPL2021-04-08
SF37NLT-1160126773-282171NLT-S-2021-97/2Kopi av LAPL-legeattest2021-09-07
SF37NLT-1160126773-281505NLT-S-2021-97/3Kopi av Radiotelefonisertifikat2021-04-08
SF37NLT-1160126773-281626NLT-S-2021-97/4Dokumentasjon strekkflyging2021-04-28
SF37NLT-1160126773-281627NLT-S-2021-97/5Resultater MYB og FCL Starmoen 16.08.20192021-04-08
SF37NLT-1160126773-282173NLT-S-2021-97/6Utstedt SPL med følgebrev2021-09-09