Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281513NLT-S-2021-98/1Søknad om SPL2021-04-08
SF37NLT-1160126773-281514NLT-S-2021-98/2Kopi av LAPL-legeattest2021-04-08
SF37NLT-1160126773-281515NLT-S-2021-98/3Dokumentasjon strekkflyging2021-04-08
SF37NLT-1160126773-281516NLT-S-2021-98/4Dokumentasjon SLG-starter2021-04-08
SF37NLT-1160126773-281517NLT-S-2021-98/5Resultater MYB og RTL 06.04.20212021-04-08
SF37NLT-1160126773-281518NLT-S-2021-98/6Resultat FCL 07.04.20212021-04-08
SF37NLT-1160126773-281764NLT-S-2021-98/7Dokumentasjon PFT(S)2021-06-07
SF37NLT-1160126773-281766NLT-S-2021-98/8Utstedt SPL med følgebrev2021-06-11