Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281533NLT-S-2021-99/1Søknad om SPL2021-04-08
SF37NLT-1160126773-281534NLT-S-2021-99/2Søknad om FI(S)2021-04-08
SF37NLT-1160126773-281535NLT-S-2021-99/3Kopi av LAPL-legeattest2021-04-08
SF37NLT-1160126773-281536NLT-S-2021-99/4Kopi av CPL(A)2021-04-08
SF37NLT-1160126773-281537NLT-S-2021-99/5Dokumentasjon strekkflyging2021-04-08
SF37NLT-1160126773-281538NLT-S-2021-99/6Dokumentasjon Nav. tur TMG2021-04-08
SF37NLT-1160126773-281587NLT-S-2021-99/7Utstedt SPL med FI(S) og følgebrev2021-04-28