Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281542NLT-S-2021-100/1Søknad om SPL2021-04-11
SF37NLT-1160126773-281543NLT-S-2021-100/2Kopi av LAPL-legeattest2021-04-11
SF37NLT-1160126773-281544NLT-S-2021-100/3Kopi av PPL(A)2021-04-11
SF37NLT-1160126773-281545NLT-S-2021-100/4Dokumentasjon PFT/S2021-04-11
SF37NLT-1160126773-281546NLT-S-2021-100/5Dokumentasjon strekkflyging2021-04-20
SF37NLT-1160126773-281610NLT-S-2021-100/6Dokumentasjon Acro2021-04-28
SF37NLT-1160126773-281548NLT-S-2021-100/7Utstedt SPL med følgebrev2021-04-28