Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281550NLT-S-2021-101/1Søknad om SPL2021-04-16
SF37NLT-1160126773-281551NLT-S-2021-101/2Kopi av LAPL-legeattest2021-04-16
SF37NLT-1160126773-281552NLT-S-2021-101/3Kopi resultater ATPL(A)-teori2021-04-16
SF37NLT-1160126773-281553NLT-S-2021-101/4Kopi loggbok sisteside2021-04-16
SF37NLT-1160126773-281554NLT-S-2021-101/5Dokumentasjon strekkflyging2021-04-16
SF37NLT-1160126773-281556NLT-S-2021-101/6Utstedt SPL med følgebrev2021-04-30