Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281558NLT-S-2021-102/1Søknad om SPL2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281559NLT-S-2021-102/2Kopi av Polsk LAPL-legeattest2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281560NLT-S-2021-102/3Resultat FCL 14.03.20212021-04-05
SF37NLT-1160126773-281561NLT-S-2021-102/4Resultat MYB 29.03.20212021-04-05
SF37NLT-1160126773-281562NLT-S-2021-102/5Resultat RTL Starmoen 02-07 August 20202021-04-05
SF37NLT-1160126773-281847NLT-S-2021-102/6Dokumentasjon strekkflyging2021-06-28
SF37NLT-1160126773-281846NLT-S-2021-102/7Utstedt SPL med følgebrev2021-06-30