Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281571NLT-S-2021-103/1Søknad om SPL2021-04-18
SF37NLT-1160126773-281572NLT-S-2021-103/2Kopi av LAPL-legeattest2021-04-18
SF37NLT-1160126773-281573NLT-S-2021-103/3Dokumentasjon validering av utenlandsk legeattest2021-04-18
SF37NLT-1160126773-281574NLT-S-2021-103/4Kopi av Nasjonalt bevis2021-04-18
SF37NLT-1160126773-281575NLT-S-2021-103/5Kopi av ATPL(A)2021-04-18
SF37NLT-1160126773-281576NLT-S-2021-103/6Dokumentasjon strekkflyging og PFT2021-04-18
SF37NLT-1160126773-281585NLT-S-2021-103/7Utstedt SPL med følgebrev2021-04-30