Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281601NLT-S-2021-104/1Søknad om SPL2021-04-27
SF37NLT-1160126773-281602NLT-S-2021-104/2Søknad om FI(S)2021-04-27
SF37NLT-1160126773-281603NLT-S-2021-104/3Kopi av LAPL-legeattest2021-04-27
SF37NLT-1160126773-281604NLT-S-2021-104/4Kopi av Radiotelefonisertifikat2021-04-27
SF37NLT-1160126773-281605NLT-S-2021-104/5Dokumentasjon strekkflyging2021-04-27
SF37NLT-1160126773-281606NLT-S-2021-104/6Kopi siste side i loggboken2021-04-27
SF37NLT-1160126773-281607NLT-S-2021-104/7Resultater MYB og FCL Starmoen 16.08.20192021-04-27
SF37NLT-1160126773-281609NLT-S-2021-104/8Utstedt SPL med FI(S) og følgebrev2021-04-30