Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281619NLT-S-2021-105/1Søknad om SPL2021-04-24
SF37NLT-1160126773-281620NLT-S-2021-105/2Kopi av LAPL-legeattest2021-04-24
SF37NLT-1160126773-281621NLT-S-2021-105/3Dokumentasjon strekkflyging med TMG2021-04-24
SF37NLT-1160126773-281622NLT-S-2021-105/4Resultater MYB, FCL og RTL Voss 23.02.20202021-04-24
SF37NLT-1160126773-281631NLT-S-2021-105/5Utstedt SPL med følgebrev2021-05-05