Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281652NLT-S-2021-106/1Søknad om SPL2021-04-25
SF37NLT-1160126773-281653NLT-S-2021-106/2Kopi av LAPL-legeattest2021-04-25
SF37NLT-1160126773-281654NLT-S-2021-106/3Kopi av Nasjonal lisens2021-04-25
SF37NLT-1160126773-281655NLT-S-2021-106/4Dokumentasjon Nav. tur TMG2021-04-25
SF37NLT-1160126773-281656NLT-S-2021-106/5Kopi av siste loggbok2021-04-25
SF37NLT-1160126773-281657NLT-S-2021-106/6Dokumentasjon PFT2021-04-25
SF37NLT-1160126773-281658NLT-S-2021-106/7Resultater MYB, FCL og RTL Voss 23.02.20202021-04-25
SF37NLT-1160126773-281662NLT-S-2021-106/8Utstedt SPL med følgebrev2021-05-05