Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281722NLT-S-2021-108/1Søknad om SPL2021-05-19
SF37NLT-1160126773-281723NLT-S-2021-108/2Kopi av LAPL-legeattest2021-05-19
SF37NLT-1160126773-281724NLT-S-2021-108/3Resultater MYB og FCL Starmoen 16.08.20192021-05-19
SF37NLT-1160126773-281725NLT-S-2021-108/4Resultater RTL Nome 09.06.20192021-05-19
SF37NLT-1160126773-282050NLT-S-2021-108/5Dokumentasjon PFT/S2021-08-04
SF37NLT-1160126773-282051NLT-S-2021-108/6Dokumentasjon strekkflyging2021-08-04
SF37NLT-1160126773-282056NLT-S-2021-108/7Utstedt SPL med følgebrev2021-08-10