Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281798NLT-S-2021-109/1Søknad om SPL2021-06-15
SF37NLT-1160126773-281799NLT-S-2021-109/2Kopi av LAPL-legeattest2021-06-15
SF37NLT-1160126773-281800NLT-S-2021-109/3Kopi av Radiotelefonisertifikat2021-06-15
SF37NLT-1160126773-281801NLT-S-2021-109/4Kopi av PPL(A) sertifikat2021-06-15
SF37NLT-1160126773-281802NLT-S-2021-109/5Kopi av nasjonal lisens2021-06-15
SF37NLT-1160126773-281803NLT-S-2021-109/6Dokumentasjon strekkflyging2021-06-15
SF37NLT-1160126773-281805NLT-S-2021-109/7Utstedt SPL med følgebrev2021-06-17