Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279596NLT-S-2019-18/1Søknad om LAPL(S)2020-05-25
SF37NLT-1160126773-279600NLT-S-2019-18/2Kopi av søknad om nasjonalt bevis2019-04-29
SF37NLT-1160126773-279599NLT-S-2019-18/3Kopi av loggbok2020-05-25
SF37NLT-1160126773-277356NLT-S-2019-18/4Utsjekk seilflytyper2019-04-29
SF37NLT-1160126773-279597NLT-S-2019-18/5Dokumentasjon PFT-S på TMG2020-05-25
SF37NLT-1160126773-277361NLT-S-2019-18/6Resultater MYB og FCL Bergen 31.03.20192019-04-29
SF37NLT-1160126773-279601NLT-S-2019-18/7Kopi av PPL(A)2020-05-25
SF37NLT-1160126773-279598NLT-S-2019-18/8Kopi av klasse 2-legeattest2020-05-25
SF37NLT-1160126773-279618NLT-S-2019-18/9Dokumentasjon Nav. tur TMG2020-05-26
SF37NLT-1160126773-279620NLT-S-2019-18/10Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-05-27