Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281813NLT-B-2021-6/1Søknad om BPL2021-06-21
SF37NLT-1160126773-281814NLT-B-2021-6/2Søknad om FI(B)2021-06-21
SF37NLT-1160126773-281815NLT-B-2021-6/3Kopi av LAPL-legeattest2021-06-21
SF37NLT-1160126773-281816NLT-B-2021-6/4Kopi av Radiotelefonisertifikat2021-06-21
SF37NLT-1160126773-281817NLT-B-2021-6/5Kopi av siste loggbok2021-06-21
SF37NLT-1160126773-281818NLT-B-2021-6/6Resultater MYB og FCL 17.02.20212021-06-21
SF37NLT-1160126773-281824NLT-B-2021-6/7Utstedt BPL med FI(B) og følgebrev2021-06-23