Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281838NLT-S-2021-112/1Søknad om konvertering til SPL2021-06-28
SF37NLT-1160126773-281839NLT-S-2021-112/2Kopi av LAPL-legeattest og nasjonal lisens2021-06-28
SF37NLT-1160126773-281840NLT-S-2021-112/3Kopi av PPL(A)2021-06-28
SF37NLT-1160126773-281841NLT-S-2021-112/4Dokumentasjon strekkflyging2021-06-28
SF37NLT-1160126773-281842NLT-S-2021-112/5SPL Ferdighetskontroll2021-06-28
SF37NLT-1160126773-281844NLT-S-2021-112/6Utstedt SPL med følgebrev2021-06-30