Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281944NLT-B-2021-7/1Søknad om BPL2021-07-05
SF37NLT-1160126773-281945NLT-B-2021-7/2Søknad om FI(B)2021-07-05
SF37NLT-1160126773-281946NLT-B-2021-7/3Kopi av LAPL-legeattest2021-07-05
SF37NLT-1160126773-281947NLT-B-2021-7/4Kopi av komplett loggbok2021-07-05
SF37NLT-1160126773-281948NLT-B-2021-7/5Resultater MYB, FCL og RTL 17.02.20212021-07-05
SF37NLT-1160126773-281950NLT-B-2021-7/6Utstedt BPL med FI(B) og følgebrev2021-07-06