Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-282014NLT-S-2021-115/1Søknad om konvertering til SPL2021-07-27
SF37NLT-1160126773-282013NLT-S-2021-115/2Kopi av LAPL-legeattest2021-07-27
SF37NLT-1160126773-281974NLT-S-2021-115/3Kopi av Radiotelefonisertifikat2021-07-05
SF37NLT-1160126773-281975NLT-S-2021-115/4Dokumentert PFT/S2021-07-05
SF37NLT-1160126773-281978NLT-S-2021-115/5Kopi siste side i loggboken2021-07-05
SF37NLT-1160126773-281977NLT-S-2021-115/6Dokumentasjon strekkflyging2021-07-09
SF37NLT-1160126773-281976NLT-S-2021-115/7Resultater MYB og FCL 25.03.20212021-03-27
SF37NLT-1160126773-282020NLT-S-2021-115/8Utstedt SPL med følgebrev2021-07-28