Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-282058NLT-S-2021-124/1Søknad om SPL2021-07-27
SF37NLT-1160126773-282059NLT-S-2021-124/2Kopi av LAPL-legeattest2021-09-02
SF37NLT-1160126773-282071NLT-S-2021-124/3Dokumentasjon strekkflyging2021-07-27
SF37NLT-1160126773-282060NLT-S-2021-124/4Kopi av nasjonal lisens2021-07-27
SF37NLT-1160126773-282111NLT-S-2021-124/5Resultat MYB 22.05.20212021-07-27
SF37NLT-1160126773-282112NLT-S-2021-124/6Resultat FCL 28.07.20182021-07-27
SF37NLT-1160126773-282072NLT-S-2021-124/7Resultat RTL 21.07.20212021-07-27
SF37NLT-1160126773-282182NLT-S-2021-124/8Resultat RTL-praktisk prøve2021-09-13
SF37NLT-1160126773-282184NLT-S-2021-124/9Utstedt SPL med følgebrev2021-09-15