Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-282095NLT-S-2021-127/1Søknad om SPL2021-08-11
SF37NLT-1160126773-282096NLT-S-2021-127/2Kopi av LAPL-legeattest2021-08-11
SF37NLT-1160126773-282097NLT-S-2021-127/3Kopi av ATPL(A)2021-08-11
SF37NLT-1160126773-282098NLT-S-2021-127/4Dokumentasjon PFT2021-08-11
SF37NLT-1160126773-282100NLT-S-2021-127/5Dokumentasjon strekkflyging2021-08-11
SF37NLT-1160126773-282099NLT-S-2021-127/6Resultater Aerodynamikk, Inst. & utstyr, videregående flygelære 29.03.20212021-08-11
SF37NLT-1160126773-282139NLT-S-2021-127/7Midlertidig nasjonal lisens2021-08-25
SF37NLT-1160126773-282138NLT-S-2021-127/8Utstedt SPL med følgebrev2021-08-25