Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-388NLT-S-2019-20/1Kopi av kontrollflyginger2019-04-29
950215034-389NLT-S-2019-20/2Kopi av LAPL-legeattest2019-04-29
950215034-390NLT-S-2019-20/3Kopi av nasjonalt bevis2019-04-29
950215034-391NLT-S-2019-20/4Kopi av radiotelefonisertifikat2019-04-29
950215034-392NLT-S-2019-20/5Resultater MYB og FCL Salangen 28.04.20192019-04-29
950215034-393NLT-S-2019-20/6Spesifikasjon timer med instruktør2019-05-02
950215034-394NLT-S-2019-20/7Strekk-tur solo2019-04-29
950215034-395NLT-S-2019-20/8Søknad om FI(S) og FE(S)2019-04-29
950215034-396NLT-S-2019-20/9Søknad om LAPL(S)2019-04-29
950215034-397NLT-S-2019-20/10TMG Nav-tur del 12019-04-29
950215034-398NLT-S-2019-20/11TMG Nav-tur del 22019-04-29
950215034-399NLT-S-2019-20/12Total flygetid pr. 26.04.20192019-04-29
950215034-431NLT-S-2019-20/13Utstedt LAPL(S) med FI(S) og FE(S) med følgebrev2019-05-23