Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-282116NLT-S-2021-129/1Søknad om SPL2021-07-20
SF37NLT-1160126773-282117NLT-S-2021-129/2Kopi av LAPL-legeattest2021-07-20
SF37NLT-1160126773-282118NLT-S-2021-129/3Kopi av PPL(A)2021-07-20
SF37NLT-1160126773-282119NLT-S-2021-129/4Dokumentasjon PFT2021-07-20
SF37NLT-1160126773-282120NLT-S-2021-129/5Dokumentasjon strekkflyging2021-07-20
SF37NLT-1160126773-282123NLT-S-2021-129/6Utstedt SPL med følgebrev2021-08-23