Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-282128NLT-S-2021-130/1Søknad og rapportskjema for SPL2021-08-22
SF37NLT-1160126773-282129NLT-S-2021-130/2Kontroll mot SFCL.130 og egenerklæring2021-08-22
SF37NLT-1160126773-282130NLT-S-2021-130/3Skjema for oppflyging2021-08-22
SF37NLT-1160126773-282132NLT-S-2021-130/4Kopi av PPL(A)2021-08-22
SF37NLT-1160126773-282134NLT-S-2021-130/5Konverteringsrapport fra S/NLF2021-08-22
SF37NLT-1160126773-282131NLT-S-2021-130/6Kopi av LAPL-legeattest2021-08-22
SF37NLT-1160126773-282133NLT-S-2021-130/7Dokumentasjon strekk- og oppflyging2021-08-22
SF37NLT-1160126773-282090NLT-S-2021-130/8Resultater 4 seilflyfag 13-14.08.20212021-08-22
SF37NLT-1160126773-282127NLT-S-2021-130/9Resultat generelle kunnskaper om luftfartøy som gjelder seilfly 20.08.20212021-08-22
SF37NLT-1160126773-282140NLT-S-2021-130/10Bekreftelse Teorieksamener2021-08-24
SF37NLT-1160126773-282135NLT-S-2021-130/11Utstedt SPL med følgebrev2021-08-24