Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-282162NLT-S-2021-132/1Søknad om SPL2021-09-02
SF37NLT-1160126773-282163NLT-S-2021-132/2Kopi av LAPL-legeattest2021-09-02
SF37NLT-1160126773-282164NLT-S-2021-132/3Kopi av CPL(A)2021-09-02
SF37NLT-1160126773-282166NLT-S-2021-132/4Dokumentasjon PFT2021-09-01
SF37NLT-1160126773-282167NLT-S-2021-132/5Dokumentasjon strekkflyging2021-09-03
SF37NLT-1160126773-282165NLT-S-2021-132/6Resultater MYB, FCL og RTL2021-09-02
SF37NLT-1160126773-282169NLT-S-2021-132/7Utstedt SPL med følgebrev2021-09-06