Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-282209NLT-S-2021-133/1NLT-070 Søknad og rapportskjema for SPL2021-09-20
SF37NLT-1160126773-282211NLT-S-2021-133/2NLT-080 Kontroll mot SFCL.130 og egenerklæring2021-09-20
SF37NLT-1160126773-282210NLT-S-2021-133/3NLT-075 Skjema for bruk under ferdighetsprøve eller ferdighetskontroll2021-09-20
SF37NLT-1160126773-282213NLT-S-2021-133/4Kopi av LAPL-legeattest2021-09-22
SF37NLT-1160126773-282214NLT-S-2021-133/5Dokumentasjon strekkflyging2021-09-22
SF37NLT-1160126773-282136NLT-S-2021-133/6Resultater alle 9 teorifag 25.08.20212021-09-20
SF37NLT-1160126773-282192NLT-S-2021-133/7Dokumentasjon Aerobatic-rettighet2021-09-15
SF37NLT-1160126773-282215NLT-S-2021-133/8Bekreftelse Teorieksamener2021-09-22
SF37NLT-1160126773-282212NLT-S-2021-133/9Utstedt SPL med følgebrev2021-09-22