Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-282219NLT-B-2021-8/1Søknad om BPL2021-09-22
SF37NLT-1160126773-282220NLT-B-2021-8/2Søknad om FI(B)2021-09-22
SF37NLT-1160126773-282221NLT-B-2021-8/3Kopi av LAPL-legeattest2021-09-22
SF37NLT-1160126773-282222NLT-B-2021-8/4Resultater ballong MYB, FCL og RTL 17.02.20212021-09-22
SF37NLT-1160126773-282223NLT-B-2021-8/5Kopi av komplett loggbok2021-09-22
SF37NLT-1160126773-282251NLT-B-2021-8/6Dokumentasjon ferdighetskontroll 29.10.20212021-11-01
SF37NLT-1160126773-282253NLT-B-2021-8/7Utstedt BPL med FI(B) og følgebrev2021-11-03