Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-282282NLT-S-2021-135/1Søknad om SPL2021-12-19
SF37NLT-1160126773-282287NLT-S-2021-135/2Kopi av LAPL-legeattest2022-01-02
SF37NLT-1160126773-282284NLT-S-2021-135/3Dokumentasjon strekkflygin2021-12-19
SF37NLT-1160126773-282285NLT-S-2021-135/4Dokumentasjon Nav. tur med TMG2021-12-19
SF37NLT-1160126773-282283NLT-S-2021-135/5Resultater MYB, FCL og RTL Voss 23.02.20202021-12-19
SF37NLT-1160126773-282286NLT-S-2021-135/6Dokumentasjon PFT Seilfly og TMG2021-12-19
SF37NLT-1160126773-282297NLT-S-2021-135/7Utstedt SPL med følgebrev2022-01-13