Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-24NLT-S-2017-1/1Søknadsskjema + Legeattest LAPL og klasse 22017-01-03
950215034-27NLT-S-2017-1/2Revidert søknadsskjema2017-01-23
950215034-25NLT-S-2017-1/3Revidert søknadsskjema2017-03-08
950215034-40NLT-S-2017-1/4Utstedt SPL2017-03-14
950215034-80NLT-S-2017-1/5Følgebrev for utstedelse av SPL2018-06-06
950215034-81NLT-S-2017-1/6Kopi av revidert SPL 06.06.20182018-06-06