Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-415NLT-S-2019-21/1Søknad om konvertering til SPL2019-05-08
950215034-416NLT-S-2019-21/2Teori-eksamensresultater2019-05-08
950215034-417NLT-S-2019-21/3Oversikt - flytelefonisertifikat2019-05-08
950215034-418NLT-S-2019-21/4Kopi av loggbok - strekktur2019-05-08
950215034-419NLT-S-2019-21/5Kopi av legeattest2019-05-08
950215034-420NLT-S-2019-21/6Frafall av TMG-rettighet2019-05-14
950215034-426NLT-S-2019-21/7Utstedt SPL med følgebrev2019-05-22