Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-282302NLT-S-2022-1/1NLT-070 Søknad og rapportskjema for SPL2022-01-07
SF37NLT-1160126773-282303NLT-S-2022-1/2NLT-080 Kontroll mot SFCL.130 og egenerklæring2022-01-07
SF37NLT-1160126773-282304NLT-S-2022-1/3NLT-100 Skjema for oppflyging2022-01-07
SF37NLT-1160126773-282305NLT-S-2022-1/4Kopi av LAPL-legeattest2022-01-07
SF37NLT-1160126773-282294NLT-S-2022-1/5Dokumentasjon Nav. tur TMG2022-01-07
SF37NLT-1160126773-282307NLT-S-2022-1/6Kopi av loggbok2022-01-07
SF37NLT-1160126773-282306NLT-S-2022-1/7Kopi av PPL(A)2022-01-07
SF37NLT-1160126773-282279NLT-S-2022-1/8Teoriprøver Thomas Fredriksen 09.12.20212022-01-07
SF37NLT-1160126773-282310NLT-S-2022-1/9Utstedt SPL med følgebrev2022-01-13
SF37NLT-1160126773-282427NLT-S-2022-1/10Søknad om TMG-nattrettighet2022-04-09
SF37NLT-1160126773-282428NLT-S-2022-1/11Utstedt SPL med ny rettighet og følgebrev2022-05-03