Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-282326NLT-S-2022-2/1Søknad om Nattrettighet på TMG2021-11-01
SF37NLT-1160126773-282327NLT-S-2022-2/2Dokumentasjon Nattrettighet TMG2022-01-25
SF37NLT-1160126773-282331NLT-S-2022-2/3Utstedt SPL med ny rettighet og følgebrev2022-02-01