Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-282346NLT-S-2022-3/1Søknad om SPL2022-02-06
SF37NLT-1160126773-282347NLT-S-2022-3/2Kopi av LAPL-legeattest2022-02-06
SF37NLT-1160126773-282349NLT-S-2022-3/3Kopi av PPL(A)2022-02-06
SF37NLT-1160126773-282348NLT-S-2022-3/4Kopi av PFT2022-02-06
SF37NLT-1160126773-282350NLT-S-2022-3/5Dokumentasjon strekkflyging2022-02-06
SF37NLT-1160126773-282351NLT-S-2022-3/6Dokumentasjon Nav. tur TMG2022-02-06
SF37NLT-1160126773-282353NLT-S-2022-3/7Utstedt SPL med følgebrev2022-02-23