Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-282415NLT-S-2022-6/1Søknad om SPL2022-04-05
SF37NLT-1160126773-282416NLT-S-2022-6/2Søknad om FI(S)2022-04-05
SF37NLT-1160126773-282417NLT-S-2022-6/3Kopi av LAPL-legeattest2022-04-05
SF37NLT-1160126773-282418NLT-S-2022-6/4Kopi av PPL(A)2022-04-05
SF37NLT-1160126773-282419NLT-S-2022-6/5Dokumentasjon strekkflyging2022-04-05
SF37NLT-1160126773-282420NLT-S-2022-6/6Dokumentasjon Nav. tur TMG2022-04-05
SF37NLT-1160126773-282421NLT-S-2022-6/7Kopi av siste side loggbok2022-04-05
SF37NLT-1160126773-282423NLT-S-2022-6/7Utstedt SPL med FI(S) og følgebrev2022-04-20