Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280731NLT-S-2022-8/1Søknad om SPL2022-04-06
SF37NLT-1160126773-282437NLT-S-2022-8/2Kopi av LAPL legeattest2022-04-06
SF37NLT-1160126773-282439NLT-S-2022-8/3PFT-S 11.04.20222022-04-06
SF37NLT-1160126773-282438NLT-S-2022-8/4Dokumentasjon PFT og PFT-winch2022-04-06
SF37NLT-1160126773-280730NLT-S-2022-8/5Dokumentasjon strekkflyging2021-02-19
SF37NLT-1160126773-282452NLT-S-2022-8/6Utstedt SPL med følgebrev2022-05-04