Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-282556NLT-S-2022-26/1Søknad om konvertering til SPL2022-06-17
SF37NLT-1160126773-282557NLT-S-2022-26/2Kopi av LAPL-legeattest2022-06-17
SF37NLT-1160126773-282558NLT-S-2022-26/3Kopi av PPL(A)2022-06-17
SF37NLT-1160126773-282559NLT-S-2022-26/4Dokumentasjon strekkflyging2022-06-17
SF37NLT-1160126773-282560NLT-S-2022-26/5Dokumentasjon PFT/S2022-06-17
SF37NLT-1160126773-282562NLT-S-2022-26/6Utstedt SPL med følgebrev2022-06-21