Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-441NLT-S-2019-24/1Søknad om LAPL(S)2019-06-03
950215034-442NLT-S-2019-24/2Søknad om FI(S)2019-06-03
950215034-443NLT-S-2019-24/3Resultater av MYB og FCL Drammen 11.02.20192019-06-03
950215034-444NLT-S-2019-24/4LAPL-legeattest2019-06-03
950215034-445NLT-S-2019-24/5Kopi av Flytelefonisertifikat2019-06-03
950215034-446NLT-S-2019-24/6Dokumentasjon av strekkflyging2019-06-03
950215034-762NLT-S-2019-24/7Utført PFT-I 25.05.20192019-06-03
950215034-447NLT-S-2019-24/8Utstedt LAPL(S) og FI(S) med følgebrev2019-06-05