Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-282583NLT-S-2022-30/1NLT-070 Søknad og rapportskjema2022-07-09
SF37NLT-1160126773-282584NLT-S-2022-30/2NLT-080 Kontroll mot SFCL.130 og egenerklæring2022-07-09
SF37NLT-1160126773-282585NLT-S-2022-30/3Kopi av LAPL-legeattest2022-07-11
SF37NLT-1160126773-282567NLT-S-2022-30/4Loggbok skoling2022-06-19
SF37NLT-1160126773-282566NLT-S-2022-30/5Loggbok oppsummering2022-06-19
SF37NLT-1160126773-282565NLT-S-2022-30/6Dokumentasjon Nav. tur2022-06-19
SF37NLT-1160126773-282582NLT-S-2022-30/7Dokumentasjon landing Bremen flyplass2022-06-19
SF37NLT-1160126773-282586NLT-S-2022-30/8Utstedt SPL med ny rettighet og følgebrev2022-07-12