Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-282605NLT-S-2022-34/1NLT-070 Søknad og rapportskjema for SPL ferdighetsprøve eller ferdighetskontroll2022-07-25
SF37NLT-1160126773-282606NLT-S-2022-34/2NLT-075 Skjema for bruk under ferdighetsprøve eller ferdighetskontroll2022-07-25
SF37NLT-1160126773-282607NLT-S-2022-34/3NLT-080 Kontroll mot SFCL.130 og egenerklæring2022-07-25
SF37NLT-1160126773-282609NLT-S-2022-34/4Kopi av LAPL legeattest2022-07-25
SF37NLT-1160126773-282608NLT-S-2022-34/5Kopi av loggbok2022-07-25
SF37NLT-1160126773-282610NLT-S-2022-34/6Teoriprøve FCL 28.03.20212021-03-29
SF37NLT-1160126773-282611NLT-S-2022-34/7Teoriprøve MYB 25.03.20212021-03-27
SF37NLT-1160126773-282612NLT-S-2022-34/8Teoriprøve RTL 30.03.20212021-03-31
SF37NLT-1160126773-282614NLT-S-2022-34/9Konverteringsrapport - teoriresultater2022-07-25
SF37NLT-1160126773-282613NLT-S-2022-34/10Utstedt SPL med følgebrev2022-08-01