Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-449NLT-S-2019-25/1Søknad om LAPL(S)2019-06-03
950215034-450NLT-S-2019-25/2Resultater MYB, FCL og RTL Starmoen 17.02.20192019-06-03
950215034-451NLT-S-2019-25/3Praktisk prøve RTL 16.02.20192019-06-03
950215034-452NLT-S-2019-25/4Kopi av LAPL-legeattest2019-06-03
950215034-453NLT-S-2019-25/5Dokumentasjon av strekkflyginger2019-06-03
950215034-455NLT-S-2019-25/6Utstedt LAPL(S) med følgebrev2019-06-12