Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-457NLT-S-2019-26/1Søknad om LAPL(S)2019-06-03
950215034-458NLT-S-2019-26/2Søknad om FI(S)2019-06-03
950215034-459NLT-S-2019-26/3Resultater MYB og FCL Storefjell 07.10.20182019-06-03
950215034-460NLT-S-2019-26/4Kopi av Radiotelefonisertifikat2019-06-12
950215034-461NLT-S-2019-26/5Kopi av LAPL legettest2019-06-03
950215034-462NLT-S-2019-26/6Informasjon om strekkflyging og starter på winch2019-06-12
950215034-463NLT-S-2019-26/7Dokumentasjon strekkflyging2019-06-03
SF37NLT-1160126773-28NLT-S-2019-26/8Utstedt LAPL(S) med FI(S) og følgebrev2019-06-12