Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-282730NLT-S-2022-55/1Utstedt SPL med revidert FI(S) rettighet2022-09-26