Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-282740NLT-S-2022-56/1Dokumentasjon FI(S) slep med TMG2022-10-01
SF37NLT-1160126773-282739NLT-S-2022-56/2Utstedt SPL med revidert FI(S)-rettighet2022-10-11