Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-282749NLT-S-2022-58/1NLT-070 Søknad og rapportskjema2022-10-30
SF37NLT-1160126773-282750NLT-S-2022-58/2NLT-075 Skjema til bruk under ferdighetsprøve eller ferdighetskontroll2022-10-30
SF37NLT-1160126773-282751NLT-S-2022-58/3NLT-080 Kontroll mot SFCL.130 og egenerklæring2022-10-30
SF37NLT-1160126773-282752NLT-S-2022-58/4Kopi av LAPL-legeattest2022-10-30
SF37NLT-1160126773-282756NLT-S-2022-58/5Teorieksamener TMS2022-09-22
SF37NLT-1160126773-282275NLT-S-2022-58/6Bekreftelse teorieksamen RTL2021-11-30
SF37NLT-1160126773-281775NLT-S-2022-58/7Konverteringsprøve RTL2021-04-29
SF37NLT-1160126773-282922NLT-S-2022-58/8Frafaller søknad om TMG-rettighet2023-02-23
SF37NLT-1160126773-282923NLT-S-2022-58/9Utstedt SPL med følgebrev2023-03-02