Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-282763NLT-S-2022-59/1NLT-070 Søknad og rapportskjema2022-11-14
SF37NLT-1160126773-282764NLT-S-2022-59/2NLT-080 Kontroll mot SFCL.130 og egenerklæring2022-11-14
SF37NLT-1160126773-282765NLT-S-2022-59/3NLT-100 Skjema for bruk under ferdighetsprøve eller ferdighetskontroll2022-11-14
SF37NLT-1160126773-282762NLT-S-2022-59/4Resultater Teorieksamener2022-11-14
SF37NLT-1160126773-282766NLT-S-2022-59/5Kopi av LAPL-legeattest2022-11-14
SF37NLT-1160126773-282767NLT-S-2022-59/6Kopi av loggbok2022-11-14
SF37NLT-1160126773-282768NLT-S-2022-59/7Avlagt praktisk RTL-prøve2022-11-14
SF37NLT-1160126773-282777NLT-S-2022-59/8Bekreftelse Teorieksamener2022-11-14
SF37NLT-1160126773-282769NLT-S-2022-59/9Utstedt SPL med følgebrev2022-12-01