Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-282776NLT-S-2022-61/1Forespørsel om utvidet FE(S) rettighet2022-12-01
SF37NLT-1160126773-282775NLT-S-2022-61/2Utstedt SPL med revidert FI(S) og FE(S) rettighet2022-12-05