Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-282788NLT-S-2022-64/1NLT-070 Søknad og rapportskjema2022-12-05
SF37NLT-1160126773-282789NLT-S-2022-64/2NLT-075 Skjema til bruk under ferdighetsprøve eller ferdighetskontroll2022-12-05
SF37NLT-1160126773-282790NLT-S-2022-64/3NLT-080 Kontroll mot SFCL.130 og egenerklæring2022-12-05
SF37NLT-1160126773-282787NLT-S-2022-64/4NLT-009 Praktisk RTL-prøve2022-12-05
SF37NLT-1160126773-282791NLT-S-2022-64/5Kopi av LAPL-legeattest2022-12-07
SF37NLT-1160126773-282803NLT-S-2022-64/6Resultater Teorieksamener2022-12-14
SF37NLT-1160126773-282804NLT-S-2022-64/7Utstedt SPL med følgebrev2022-12-15