Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-282824NLT-S-2022-67/1NLT-002 Søknadsskjema for konvertering til FI(S) og/eller FE(S)2022-12-15
SF37NLT-1160126773-283166NLT-S-2022-67/2Prosedyre - sjekkskjema2022-12-15
SF37NLT-1160126773-282815NLT-S-2022-67/3Utstedt SPL med FE(S) rettighet2023-01-03