Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-282936NLT-S-2023-15/1Kopi av CPL(A)-sertifikat2023-03-07
SF37NLT-1160126773-282934NLT-S-2023-15/2Kopi av italiensk SPL-sertifikat2023-03-07
SF37NLT-1160126773-282935NLT-S-2023-15/3Kopi av LAPL-legeattest2023-03-07
SF37NLT-1160126773-282933NLT-S-2023-15/4Signert søknad om overføring til NLT2023-03-07
SF37NLT-1160126773-282953NLT-S-2023-15/5Licence Verification Form2023-03-16
SF37NLT-1160126773-282959NLT-S-2023-15/6Utstedt SPL med følgebrev2023-03-27