Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-282942NLT-S-2023-16/1Utstedt SPL med revidert FI(S) rettighet2023-03-15
SF37NLT-1160126773-282962NLT-S-2023-16/2Forespørsel om FI(S)-rettigheten slep med TMG2023-03-23
SF37NLT-1160126773-282961NLT-S-2023-16/3Dokumentasjon IK-2 rettighet2023-03-23
SF37NLT-1160126773-282966NLT-S-2023-16/4Utstedt SPL-sertifikat med revidert FI(S)-rettighet2023-03-28