Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-476NLT-S-2019-30/1Søknad om LAPL(S)2019-06-11
950215034-477NLT-S-2019-30/2Resultater MYB, FCL Salangen 28.04.20192019-06-11
950215034-478NLT-S-2019-30/3Kopi av LAPL legeattest2019-06-11
950215034-479NLT-S-2019-30/4Dokumentasjon strekkflyging fra loggboken2019-06-11
950215034-480NLT-S-2019-30/5Dokumentasjon av strekkflyginger2019-06-18
950215034-763NLT-S-2019-30/6Kopi av Radiotelefonisertifikatet2019-06-11
950215034-482NLT-S-2019-30/7Utstedt LAPL(S) med følgebrev2019-06-18