Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-282844NLT-LT-2023-1/1NLT tilgang til ECCAIRS - finding fra EASA2023-01-13
SF37NLT-1160126773-282970NLT-LT-2023-1/2NLT tilgang til ECCAIRS - krav fra LT2023-01-23
SF37NLT-1160126773-282712NLT-LT-2023-1/3Avtale med LT revidert 19.09.20222023-03-02
SF37NLT-1160126773-282967NLT-LT-2023-1/4Agendapunkter til kontaktmøte 11.04.20232023-03-17
SF37NLT-1160126773-283008NLT-LT-2023-1/5Tilbakemelding på findings fra EASA-inspeksjon 2-6 mai 20222023-04-24
SF37NLT-1160126773-283055NLT-LT-2023-1/6SSP-justering fra LT 08.06.20232023-06-08
SF37NLT-1160126773-283139 til -283143NLT-LT-2023-1/7Dokumenter sendt EASA 01.09.20232023-09-01
SF37NLT-1160126773-283150 til -283154NLT-LT-2023-1/8Dokumenter sendt EASA 06.09.20232023-09-06
SF37NLT-1160126773-283159 til -283163NLT-LT-2023-1/9Dokumenter sendt EASA 11.09.20232023-09-11